Contech Norway

Digitalisering - Deling - Læring - God stemning

Et samlingspunkt for byggebransjen mot en digitalisert og mer produktiv morgendag.


Etablert 2019 av byggebransjen i Molde som et svar på behovet om en arena for felles utvikling og innovasjon. Vi samles fast siste fredag hver måned for å diskutere ulike utfordringer og løsninger vi som bransje står ovenfor.

aktorkartmars21.PNG
 
 
For øyeblikket ingen kommende arrangementer