Contech Norway

Digitalisering - Deling - Læring - God stemning

Et samlingspunkt for byggebransjen mot en digitalisert og mer produktiv morgendag.


Etablert 2019 av byggebransjen i Molde som et svar på behovet om en arena for felles utvikling og innovasjon. Vi samles fast siste fredag hver måned for å diskutere ulike utfordringer og løsninger vi som bransje står ovenfor.

aktorkartmars21.PNG
 
 

Kommende events

  • Contech - Scrum og Takt - Show and tell
    29. okt., 15:00 – 16:00
    TEAMS
    Sindre deler sin erfaring med bruk av scrum i tidligfase og Odd Inge deler sin taktplan ifm et ombyggingsprosjekt. Her deler vi for å diskutere og lære av hverandre.
    Del